Đóng

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Thông Tin Liên Hệ

Địa chỉ: 919 QL 1A, KP Thủ Tửu 2, P. Tân Khánh, Tân An, Long An

Số điện thoại: (+84) 0723.511512 (Tiếng Việt)

Số hotline: (+84) 0938050384 (English and Mandarin)

Fax: (+84) 0723.513279

Website:congthanhuthanh.com.vn ; congthanhuthanh.vn